document-header

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

HỘI ĐỒNG VÕ SƯ TƯƠNG TRỢ HẢI NGOẠI LẦN THỨ NHẤT

 

1- Mục đích :

- Họp mặt các thành viên Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại

- Tạo sự cảm thông và xây dựng tình đoàn kết giữa các môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo

 

2- Địa diểm tổ chức : Thành phố MELBOURNE, tiểu bang VICTORIA ( Úc Châu )

 

3- Thời gian tổ chức :

- Đại hội và nghi lễ : Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 08 năm 2011

- Thăm viếng thành phố SYDNEY : Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 08 năm 2011

 

4- Chương trình sinh hoạt :

- Tổ chức Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn năm thứ nhất

- Thảo luận về đường hướng sinh hoạt của Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại

- Tiêu chuẩn hóa kỹ thuật từ Tự Vệ Nhập Môn lên đến cấp Hoàng Đai

- Chia sẽ và trao đổi kỹ thuật hành chánh và huấn luyện

- Chia xẽ và trao đổi kỹ thuật quảng cáo và tiếp thị

- Hướng dẩn cách thức thực hiện Tiểu luận võ học

- Tổ chức kỳ thi thăng đẳng cấp

- Du lịch

 

5- Thành phần tham dự :

- Các Võ Sư trong Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại

- Các Võ Sư được mời và giới thiệu bởi Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại

 

6- Đại hội phí : Các Võ Sư cư ngụ ngoài Úc Châu được miễn đại hội phí ( cư trú, ẩm thực, di chuyển tại Úc Châu )

 

7- Ban Tổ Chức : Cục huấn luyện Vovinam - Việt Võ Đạo tiểu bang Victoria ( Úc Châu )

 

8- Liên lạc: Võ Sư Diệp Khôi - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Tiếng Vit