Ông Jean-Michel Ferracci Chủ tịch Hội đã đón tiếp các thí sinh và giới thiệu thành phần Ban giám khảo:

  1. Võ sư J.Trần Văn Ba : 7 đẳng Môn phái Lam Sơn Võ Đạo.
  2. Võ sư O.Massoutier : 6 đẳng Môn phái Quán Khí Đạo.
  3. Võ sư G.Méchain : 5 đẳng Môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo.


Vovinam – Việt Võ Đạo Corsica cũng giới thiệu 4 thí sinh :

  1. Hélène Santi : Hoàng Đai I đẳng
  2. Dumè Moreno ( con ) : Hoàng Đai I đẳng
  3. Thierry Courteaud : Hoàng Đai II đẳng
  4. Dumè Moreno ( cha ) : Hoàng Đai II đẳng


Vovinam – Việt Võ Đạo Corsica đã được công bố đậu 100% ở kỳ thi này.
Xin chúc mừng tất cả các tân khoa !

Các học trò của VS Jean-Christophe sau khi đậu ở khóa thi truyền thống của “Môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo” dưới sự chủ trì của Võ sư Trang Phước Đức hôm 20 tháng 6 vừa rồi, thì cũng phải thi lại trước Ban giám khảo chính thức của Liên Đoàn Karaté Pháp và các Võ phái thành viên ( FFKDA ). Theo VS Jean-Christophe đã luôn công bố nguyện vọng làm việc theo tinh thần của Việt Nam và với cấp phán xét của Liên Đoàn. Cũng có nghĩa là mỗi một môn sinh của VS Jean-Christophe, từ cấp Huyền đai phải thi hai lần ở mỗi khóa thi. Vì chính VS Jean-Christophe đã luôn thực hiện điều này từ năm 1995 rồi: thi ở Việt Nam và sau đó thi ở Pháp trước khi được cấp phán xét của Liên Đoàn.

Nhân đây, Chủ tịch và Ban Huấn luyện Vovinam – Việt Võ Đạo Corsica gửi lời cảm ơn đến Ông Jean-Michel Ferracci Chủ tịch Hội và Ông M. Nieddu là Giám khảo ở Đảo Corse.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn đến Ông M. Tramontini và tập thể Quý vị phụ trách Bộ môn Vovinam – Việt Võ Đạo.

Chúng tôi cũng mong ước gửi tặng sự thành công của Khóa thi này để tưởng nhớ đến Thầy Chưởng Môn Lê Sáng.

Chúng tôi cũng nhớ đến Thầy Sen và VS Jean-Christophe (hiện tại đang ở Việt Nam).

Chủ tịch UCVI
Dumè Moreno


Hélène SANTI 1° Dan

Dumè MORENO (fils) 1° Dan

Dumè MORENO (père) 2° Dan

Thierry COURTEAUD 2° Dan