Căn cứ theo Quyết định thành lập Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (HĐVSTTHN) do cố VS Chưởng Môn Lê Sáng ký ngày …

Thông báo: Đại Hội Vovinam Hải Ngoại lần thứ 6 và Kỳ thi Cao Đẳng Read More »