THƯ VIỆN

HỘI ĐỒNG VÕ SƯ TƯƠNG TRỢ HẢI NGOẠI

Nhiệm Vụ

  • Tạo các điền kiện liên lạc thường xuyên giữa những môn sinh Vovinam ở nước ngoài nhằm thông tin và hỗ trợ lẫn nhau
  • Hỗ trợ trong việc giảng dạy võ thuật, võ đạo cũng như các công việc liên quan đến việc phát triển môn phái ờ nước ngoài.
  • Hỗ trợ và tạo điều kiện thăng tiến cho đồng môn trong hệt thống Vovinam thông qua các khóa đặc huấn và thi thăng đẳng cấp.

 

Trân trọng các Gía trị

  • Tôn sư trọng đạo
  • Tổ chức có kỷ cương
  • Công bằng cho tất cả môn sinh
  • Tình đồng môn sâu đậm
  • Biểu trưng tinh hoa dân tộc trong võ học

Sự Thành Lập của Hai Hội Đồng Lãnh Đạo Môn Phái

Dựa trên thông báo của Vs Nguyễn Tôn Khoa, Chánh Văn Phòng Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (VT: #04/TB-VPMP), vào lúc 3 giờ chiều ngày 24/8/2010, tại Tổ Đường, Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng đã chủ trì một phiên họp để thông báo việc thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản, bổ nhiệm nhân sự và thiết lập quy chế điều hành. Võ sư Chưởng môn đã dặn dò và nhắc nhở quý thầy về tinh thần và lề lối làm việc trong tương lai.

 

 

Chỉ một vài ngày sau đó, các văn bản chính thức về các quyết định, ký vào ngày 31 tháng 3 năm 2010, được công bố với đầy đủ chi tiết cụ thể. Cơ cấu tổ chức môn phái được bố trí gồm 2 hội đồng làm việc song song nhưng luôn hổ tương cho nhau: Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản và Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại. Sau đây là các văn bản chính thức.

Quyết định của Võ sư Chưởng Môn v/v thành lập và bổ nhiệm Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (HĐVSTTHN)

QDTL-HDVSTT-haingoai

Quyết định của Võ sư Chưởng Môn v/v thành lập và bổ nhiệm Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản (HĐVSCQ)