Chương trình đại hội Vovinam Hải Ngoại 2011

    CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG VÕ SƯ TƯƠNG TRỢ HẢI NGOẠI LẦN THỨ NHẤT   1- Mục đích : – Họp mặt các thành viên Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại – Tạo sự cảm thông và xây dựng tình đoàn kết giữa các môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo …

Chương trình đại hội Vovinam Hải Ngoại 2011 Read More »