Giỗ Tổ lần thứ 53 tại Bá Linh, Đức quốc

    Giỗ Tổ lần thứ 53 tại Bá Linh   Bá Linh, thủ đô nước Cộng Hòa Liên Bang Đức, là nơi khởi đầu cuộc thế chiến thứ 2 với cuộc hành quân của đức quốc xã xâm chiếm Ba Lan vào ngày 01.09.1939. Bức tường Bá Linh biểu tượng phân chia 2 nền …

Giỗ Tổ lần thứ 53 tại Bá Linh, Đức quốc Read More »