Thành Kính Phân Ưu

    Nhận được tin buồn   Võ sư NGUYỄN VĂN ĐỎ PHÁP DANH THIỆN TÁNH Sinh ngày 15 tháng 01 năm 1948 vừa ra đi đột ngột ngày 14 tháng 7 năm 2013 hưởng thọ 65 tuổi.     Môn Sinh các cấp Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại thành kính chia …

Thành Kính Phân Ưu Read More »