Giới Thiệu

HỘI ĐỒNG VÕ SƯ TƯƠNG TRỢ HẢI NGOẠI

Sứ mệnh

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại:

• Tiếp tục bảo tồn các giá trị đặc thù và tiêu biểu của Vovinam Việt Võ Đạo
• Xây dựng và phát triển môn phái trên tinh thần tương trợ đoàn kết, và tạo điều kiện công bằng và thuận lợi nhằm phát huy tiềm năng của cho tất cả môn sinh
• Kiện toàn tổ chức Vovinam Việt Võ Đạo và hội nhập vào cộng đồng võ thuật thế giới
• Cập nhật kỹ thuật Vovinam dựa trên nền tảng võ học Việt Nam, với cơ sở khoa học
• Cải tiến chương trình huấn luyện và đào tạo nhằm nâng cao khả năng tiếp thu và tính thực dụng
• Thăng hoa giá trị Việt Võ Đạo và phổ cập để trở nên Nhân Võ Đạo

Viễn kiến

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại sẽ:

* Làm nhịp cầu kết nối, liên lạc giữa môn sinh Vovinam khắp nơi
* Tạo điều kiện thuận lợi và công bằng nhằm giúp cho tất cả môn sinh Vovinam học tập và thăng tiến
* Quảng bá Vovinam Việt Võ Đạo rộng rãi vào cộng đồng quốc tế
* Cải tiến để thích ứng với điều kiện phát triển trong môi trường bản địa

Sự Thành Lập của Hai Hội Đồng Lãnh Đạo Môn Phái

Dựa trên thông báo của Vs Nguyễn Tôn Khoa, Chánh Văn Phòng Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (VT: #04/TB-VPMP), vào lúc 3 giờ chiều ngày 24/8/2010, tại Tổ Đường, Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng đã chủ trì một phiên họp để thông báo việc thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản, bổ nhiệm nhân sự và thiết lập quy chế điều hành. Võ sư Chưởng môn đã dặn dò và nhắc nhở quý thầy về tinh thần và lề lối làm việc trong tương lai.

 

 

Chỉ một vài ngày sau đó, các văn bản chính thức về các quyết định, ký vào ngày 31 tháng 3 năm 2010, được công bố với đầy đủ chi tiết cụ thể. Cơ cấu tổ chức môn phái được bố trí gồm 2 hội đồng làm việc song song nhưng luôn hổ tương cho nhau: Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản và Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại. Sau đây là các văn bản chính thức.

Quyết định của Võ sư Chưởng Môn v/v thành lập và bổ nhiệm Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (HĐVSTTHN)

QDTL-HDVSTT-haingoai

Quyết định của Võ sư Chưởng Môn v/v thành lập và bổ nhiệm Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản (HĐVSCQ) 

Scroll to Top