Một Ứng Dụng Quan Trọng của Hơi Thở Trong Võ Thuật

Bài này viết ra với mong muốn được chia sẻ một số ứng dụng kiến thức khoa học nhằm nâng cao tính hiệu quả các đòn thế của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Từ những kinh nghiệm tích lũy thông qua nhiều thập niên tập và huấn luyện Vovinam sau khi kiểm nghiệm và …

Một Ứng Dụng Quan Trọng của Hơi Thở Trong Võ Thuật Read More »