Vovinam-va-Duongsinh-vc-450px

Vovinam và Dưỡng sinh

Vovinam và Dưỡng sinh Nhắc đến Vovinam, nhiều người thường nghĩ đến những hình ảnh dũng mãnh của đòn chân, đòn căn bản, thế vật, v.v. Thật ra, trong Vovinam còn những bài tập nhẹ nhàng để luyện thở như các bài Nhu khí công quyền 1 (Lam đai), Nhu khí công quyền 2 (Hoàng …

Vovinam và Dưỡng sinh Read More »