chuong-mon-le-van-sang-at-working-desk

Nhân vật xây dựng nền tảng Việt Võ Đạo

   [ Vietnamese | English | Français | Deutsch | Italiano | Español ] Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng, vị Thầy kính yêu của chúng ta đã thực sự vĩnh viễn ra đi để lại một niềm xót xa và nhớ thương sâu thẳm. Cả cuộc đời mình ông đã hy sinh trọn vẹn …

Nhân vật xây dựng nền tảng Việt Võ Đạo Read More »