Buổi sinh hoạt đầu tiên của CLB ngoại khóa Vovinam-Việt Võ Đạo Đà Nẵng

Ông Nguyễn Quang Long – Chủ tịch Hội – phát biểu ý kiến Trong dịp Lễ tưởng niệm cố Chưởng môn Lê Sáng do Hội Vovinam Việt Võ Đạo Đà Nẵng tổ chức vào ngày 10-10-2010, võ sư Ngô Xuân Thảo đã đề ra ý tưởng thành lập 1 CLB ngoại khoá để các cựu …

Buổi sinh hoạt đầu tiên của CLB ngoại khóa Vovinam-Việt Võ Đạo Đà Nẵng Read More »