Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng

Giá Trị của Sự Hợp Tác

Hợp tác có nghĩa là những cá nhân hợp lực với nhau để thực hiện một điều gì đó thiết thực cho tập thể mà cá nhân ấy tham gia. Nhìn lại lịch sử nhân loại, sự hợp tác là một trong những yếu tố then chốt giúp loài người tồn tại và phát triển …

Giá Trị của Sự Hợp Tác Read More »