Viễn kiến

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại sẽ: * Làm nhịp cầu kết nối, liên lạc giữa môn sinh Vovinam khắp nơi * Tạo điều kiện thuận lợi và công bằng nhằm giúp cho tất cả môn sinh Vovinam học tập và thăng tiến * Quảng bá Vovinam Việt Võ Đạo rộng rãi vào …

Viễn kiến Read More »