QDTL-HDVSTT-haingoai

Quyết định của Võ sư Chưởng Môn về việc thành lập hội đồng võ sư điều hành sinh hoạt môn phái hải ngoại

Sau đây là văn thư quyết định của Võ sư Chưởng Môn về việc thành lập hội đồng võ sư điều hành sinh hoạt môn phái hải ngoại, ký ngày 31 tháng 3, 2010.   Quyết định bổ nhiệm / Appointment Decision