Sứ Mệnh

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại: • Tiếp tục bảo tồn các giá trị đặc thù và tiêu biểu của Vovinam Việt Võ Đạo • Xây dựng và phát triển môn phái trên tinh thần tương trợ đoàn kết, và tạo điều kiện công bằng và thuận lợi nhằm phát huy tiềm năng …

Sứ Mệnh Read More »