Các câu hỏi thông thường

Mục đích của website này là gì? Trong những tiêu chí của website này, sau đây là những mục đích chính: Tạo một kênh thông tin cho môn sinh Vovinam trên toàn thế giới Phát huy sự phát triển và quảng bá Vovinam Việt Võ Đạo đến mọi người trên toàn lãnh thổ Tạo nhịp …

Các câu hỏi thông thường Read More »