ChuongmonLeSang-ThuQuat

Tiểu sử Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng

    CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG NGƯỜI KẾ NGHIỆP XUẤT SẮC CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC   Nguyên quán ở tỉnh Thanh Hóa, võ sư Lê Sáng chào đời vào mùa thu năm 1920 tại căn nhà bên bờ hồ Trúc Bạch (Hà Nội). Ông là trưởng nam của cụ ông Lê Văn Hiển tự …

Tiểu sử Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng Read More »