Thông báo: Đại Hội Vovinam Hải Ngoại lần thứ 6 và Kỳ thi Cao Đẳng

Căn cứ theo Quyết định thành lập Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (HĐVSTTHN) do cố VS Chưởng Môn Lê Sáng ký ngày 31 tháng 3 năm 2010, Căn cứ theo nhu cầu phát triển Môn phái cũng như nhu cầu thăng tiến nhân sự cốt cán của môn phái tại Hải Ngoại, …

Thông báo: Đại Hội Vovinam Hải Ngoại lần thứ 6 và Kỳ thi Cao Đẳng Read More »