Chủ trương sinh hoạt của Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại – French Page

 

Chủ Trương Hoạt Động của Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại

I. Giới thiệu về VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO là một môn phái võ thuật quốc tế xuất phát từ Việt Nam, do
cố Võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc thành lập tại Hà Nội năm 1938. Tổ chức này chuyên về
đào tạo và phát triển võ thuật VOVINAM trên toàn thế giới. Với hơn 85 năm lịch sử phát
triển, VOVINAM đã trở thành một trong những môn võ thuật được yêu thích và phổ
biến trên toàn thế giới, với hơn 60 quốc gia tham gia và có nhiều môn sinh tập luyện ở
nhiều nơi trên khắp các châu lục.

VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO Đạo kết hợp các đòn thế tự vệ, phát triển thể lực và tinh thần
theo hướng chủ thuyết Cách Mạng Tâm Thân. Đây là một cách để giúp mọi cá nhân
khai triển tiềm năng của bản thân thông qua việc luyện tập võ thuật. Với các giá trị cốt
lõi như sự tôn trọng, tinh thần kỷ luật, tính kiên trì, thái độ khiêm tốn và lòng từ bi,
chúng tôi mong muốn xây dựng cộng đồng mạnh mẽ và đoàn kết trên toàn thế giới
thông qua võ thuật.

II. Sự hình thành của Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại

Ngày 31 tháng 3 năm 2010, cố Võ sư Chưởng môn Lê Sáng, vị lãnh đạo tối cao của
VOVINAM Việt Võ Đạo đã đưa ra quyết định thành lập hai tổ chức để lãnh đạo môn
phái (hai văn thư quyết định của cố Chưởng môn Lê Sáng: tiếng Việt | English):

  • Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái “HĐVSCQMP” (tại Việt Nam)
  • Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại “HĐVSTTHN” (tại các lãnh thổ ngoài Việt Nam)

Hai tổ chức cao nhất của môn phái này có trách nhiệm lãnh đạo sinh hoạt môn phái
trong địa hạt được giao phó. Trong tinh thần hổ tương, hai tổ chức này được khuyến
khích giữ liên lạc, trao đổi, và hợp tác với nhau để cùng phát triển những mục tiêu
chung của môn phái.

III. Mục đích

Mọi sinh hoạt của HĐVSTTHN theo đuổi 3 mục tiêu và 5 tôn chỉ của môn phái sau đây:
Môn phái VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO hoạt động nhằm 3 mục đích:

1. Bảo tồn, phát triển và quảng bá võ học Việt Nam, hầu nêu cao tinh thần thượng
võ bất khuất truyền thống của dân tộc Việt nam, cùng khai thác trọn vẹn hai phần
CƯƠNG và NHU của con người, để xiển dương môn phái VOVINAM bằng cách
lấy những những môn võ vật cổ truyền Việt nam làm căn bản, và phối hợp, thái
dụng mọi tinh hoa võ thuật trên thế giới.

2. Thâu thập, nghiên cứu và phát minh các bài, thế võ để tu bổ và xây dựng cho
nền võ học Việt Nam mỗi ngày một phong phú, tiến bộ.

3. Huấn luyện môn sinh về ba phương diện VÕ LỰC – VÕ THUẬT – và Tinh Thần
VÕ ĐẠO.

Về Võ Lực: Môn phái sẽ luyện tập cho môn sinh có một thân hình rắn rỏi,
vững vàng; một sức lực mạnh mẽ dẻo dai để có thể bền bỉ chịu đựng trước
mọi khó khăn, cực nhọc, đẩy lui các bệnh hoạn, giữ cho thân thể luôn luôn
tráng kiện và lành mạnh.
Về Võ Thuật: Môn phái VOVINAM huấn luyện cho môn sinh một kỹ thuật tinh
vi để tự vệ hữu hiệu hầu đạt tới mức độ một nghệ thuật cao quí để phục vụ
con người và sẵn sàng bênh vực lẽ phải.
• Về Võ Đạo: Môn phái VOVINAM rèn luyện cho môn sinh một tâm hồn cao
thượng, một ý chí quật cường một phong thái hào hiệp, một tinh thần kỷ luật
tự giác vững chắc, một nếp sống hợp quần trong tình đồng đạo, một truyền
thống hy sinh cao cả, một đức độ khoan dung từ ái, để phục vụ hữu hiệu cho
bản thân, gia đình, dân tộc và nhân loại.

Để thực hiện mục đích nêu trên, Môn Phái VOVINAM chủ trương hoạt động theo 5 tôn
chỉ dưới đây:
1. Mọi hoạt động của môn phái VOVINAM đều xây dựng trên nền tảng: Lấy CON
NGƯỜI làm cứu cánh, lấy ĐẠO HẠNH làm phương châm, lấy KỸ THUẬT và Ý
CHÍ QUẬT CƯỜNG làm phương tiện hành xử.
2. Môn phái VOVINAM là một đại gia đình, trong đó các môn đồ thươngyêu kính
trọng lẫn nhau.Sự kính trọng và lòng thương yêu ấy sẽ đan kết thành kỷ luật của
môn phái, một giềng mối vững chắc giúp các môn đồ đoàn kết chặt chẽ dễ nêu
cao danh dự môn phái, và trở thành những con người toàn diện.
3. Môn phái VOVINAM luôn luôn tích cực góp phần vào mọi công cuộc giáo dục
thanh, thiếu, nhi.
4. Mọi hoạt động của môn phái VOVINAM đều không có tính cách chính trị và tôn
giáo.
5. Môn phái VOVINAM luôn luôn tôn trọng các võ phái khác, để cùng xây dựng một
nền võ học Việt Nam với tinh thần võ hữu thật sự.

 

IV. Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi của chúng tôi bao gồm sự tôn trọng, kỷ luật, kiên trì, khiêm tốn và lòng
từ bi. Những giá trị này phản ánh nền văn hóa và triết lý võ thuật truyền thống của Việt
Nam, và là yếu tố cốt lõi trong việc xây dựng cộng đồng mạnh mẽ và đoàn kết.
VOVINAM Việt Võ Đạo có bốn giá trị cốt lõi chính, bao gồm:
Sự tôn trọng: Đối xử với mọi người một cách lịch sự và tôn trọng, không phân
biệt chủng tộc, tôn giáo hay giới tính.
Kỷ luật: Tuân thủ các quy tắc, luật lệ và nguyên tắc đạo đức của võ đạo.
Kiên trì: Dành thời gian và nỗ lực để đạt được mục tiêu, không bỏ cuộc trước
khó khăn hay thất bại.
Lòng từ bi và vị tha: Giúp đỡ người khác một cách chân thành.
Những giá trị này được coi là nền tảng để môn sinh phát triển bản thân, xây dựng tinh
thần võ đạo và đóng góp vào cộng đồng toàn cầu.

 

V. Đối tượng

Đối tượng chính của HĐVSTTHN bao gồm tất cả các môn sinh VOVINAM thuộc các
lãnh thổ ngoài Việt Nam, bất kể tuổi tác, giới tính hoặc lĩnh vực đang hoạt động. Không
phân biệt trường phái hoặc tổ chức mà môn sinh hiện đang trực thuộc trong VOVINAM,
chúng tôi muốn hỗ trợ cũng như kết nối họ với các võ sinh và trường VOVINAM khác
trên toàn thế giới. HĐVSTTHN mong muốn xây dựng một cộng đồng môn sinh tại Hải
ngoại trong tinh thần tương thân tương ái, và khuyến khích sự phát triển của môn phái
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO trên toàn thế giới.

VI. Mục tiêu

Trong vai trò điều hành sinh hoạt môn phái tại Hải ngoại, HĐVSTTHN sẽ thực thi những
mục tiêu sau đây nhằm xây dựng môn phái:
Xây dựng tổ chức: Khuyến khích và hổ trợ việc xây dựng mạng lưới các võ
đường VOVINAM và môn sinh trên toàn thế giới và phát triển VOVINAM như
một môn võ thuật quốc tế, thông qua các Tổng Cục Huấn Luyện “TCHL” ở cấp
châu lục, quốc gia và địa phương.
Hổ trợ kỹ thuật: Tổ chức các chương trình huấn luyện kỹ thuật và võ đạo, cung
cấp tài liệu để các Võ sư và Huấn luyện viên tiếp thu và cập nhật kiến thức theo
tiêu chuẩn kỹ thuật truyền thống của môn phái. Đào tạo các huấn luyện viên có
trình độ đầy đủ, đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức của VOVINAM,
để bảo đảm chất lượng đào tạo và phát triển của môn sinh.
Thi đua và học hỏi: Tổ chức các cuộc thi chung để tạo điều kiện cho môn sinh
thi đua qua các giải thi đấu võ thuật và hội diễn.
Tổ chức thi thăng cấp: Tổ chức các khóa thi thăng đai định kỳ cho tất cả các
cấp đai, đặc biệt tập trung vào đào tạo và thăng tiến cho tất cả các cấp đai cao
đẳng. Dựa trên nhu cầu phát triển của môn phái tại Hải ngoại, Hội Đồng Điều
Hành HDVSTTHN dành thẩm quyền cứu xét và vinh thăng cho các ứng viên có
công trạng lớn trong công cuộc phát huy và phát triển môn phái Vovinam Việt Võ
Đạo

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut