LetterHead

[VIETNAMESE | ENGLISH | FRENCH]

 

LetterHead

 

Ngày 1 tháng 1, 2019

Số: 2019-02a/TB-VP HĐVSTTHN

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức khóa thi cao đẳng và trung đẳng

– Chiếu theo quyết định thành lập Hội Đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại do cố Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng ký ngày 31 tháng 3 năm 2010,

– Chiếu theo nội quy của Hôi Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải ngoại,

– Căn cứ theo nhu cầu phát triển Môn Phái cũng như nhu cầu thăng tiến nhân sự cốt cán của môn phái tại Hải ngoại,

Hội Đồng Điều Hành võ Sư tương Trợ Hải Ngoại xin trân trọng thông báo:

Điều 1: Nhân kỳ đại hội Hội Đồng Võ Sư Tương trợ Hải Ngoại lần 5, một kỳ thi thăng đẳng cấp lên cấp Hồng đai (Hồng đai nhị cấp) và các cấp Hoàng đai sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 7 năm 2019, tại Thành phố Paris, France.

Điều 2: Tất cả mọi thí sinh hội đủ điều kiện cần điền đơn tham gia kỳ thi thăng cấp.

Điều 3: Đơn xin dự thi, quy định thi thăng đẳng cấp, và tài liệu hướng dẫn viết tiểu luận sẽ được đăng trên trang nhà www.vovinamoverseas.com để tham khảo và sử dụng.

Điều 4: Đơn dự thi xin gởi về Trưởng ban Khảo thí – Võ Sư Diệp Khôi, Email: lienlacvovinam@gmail.com. Hồ sơ sẽ được xét duyệt và thông báo kết quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn để thí sinh thuận tiện tổ chức phương tiện di chuyển.

Trân trọng,

T.M Hội Đồng Điều Hành

Trưởng ban khảo thí

Võ sư Diệp Khôi

 

Lưu ý: Nếu bạn hội đủ tiêu chuẩn và muốn tham dự kỳ thi thăng đai này, hãy đọc và hoàn tất những thủ tục cần thiết sau đây:

DH05 registration information

Scroll to Top