Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại:

• Tiếp tục bảo tồn các giá trị đặc thù và tiêu biểu của Vovinam Việt Võ Đạo
• Xây dựng và phát triển môn phái trên tinh thần tương trợ đoàn kết, và tạo điều kiện công bằng và thuận lợi nhằm phát huy tiềm năng của cho tất cả môn sinh
• Kiện toàn tổ chức Vovinam Việt Võ Đạo và hội nhập vào cộng đồng võ thuật thế giới
• Cập nhật kỹ thuật Vovinam dựa trên nền tảng võ học Việt Nam, với cơ sở khoa học
• Cải tiến chương trình huấn luyện và đào tạo nhằm nâng cao khả năng tiếp thu và tính thực dụng
• Thăng hoa giá trị Việt Võ Đạo và phổ cập để trở nên Nhân Võ Đạo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top