[VIETNAMESE | ENGLISH]

Jacksonville Florida, Hoa Kỳ ngày 19 tháng 4, 2018

Đồng môn và thân hữu quý mến.

80 năm trước, nhìn thực trạng đất nước bị đô hộ, dân khí suy giảm; một thanh niên mang tên Nguyễn Lộc có lý tưởng dựng lại mẫu người mới bằng sự tu dưỡng tâm thân để hiến ích cho gia đình, tổ quốc và nhân loại, đã khai sinh môn phái Vovinam.

80 năm sau, nay nhìn lại, lý tưởng của Sáng tổ Vovinam đã được phát huy bởi những môn đồ trung kiên, môn phái Vovinam Việt Võ Đạo dù qua bao thăng trầm thời cuộc, gặp nhiều cản lực nhưng luôn kiên trì phát triển. Ngày nay Vovinam đã xuyên biên giới quốc gia, thành kiến tôn giáo, đố kỵ chính kiến để tỏa khắp năm châu.

Để đánh dấu chặng đường phát triển đã qua, Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại, khu vực Bắc Mỹ sẽ tổ chúc lễ kỷ niệm tại thành phố Orlando, Florida Hoa Kỳ vào cuối tuần ngày 4 và 5 tháng 8, năm 2018. Đây là dịp quí hóa để đồng môn và thân hữu khắp nơi tề tựu để tưởng nhớ đến những bậc thầy kính yêu của môn phái và biết bao môn đồ trung kiên đã hy sinh trên đường xây dựng Vovinam – Việt Võ Đạo suốt 80 năm qua. Chúng tôi ao ước được gặp mặt, nghiêm lễ, chân thành bắt tay từng người và hy vọng nối kết thành một khối để cùng hướng tầm nhìn về tương lai.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng môn, gia đình, thân hữu thu xếp thời gian để cùng đến tham dự. Sự hiện diện của quí vị sẽ tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ và là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi. Rất mong sẽ gặp nhau tại Orlando.

Thân ái,

Thay mặt BTV/HĐVSTTHN,

 

Võ sư Nguyễn Quang

Tổng Thư Ký

 Thư Mời Dự Lễ KNTLMP80 (tiếng Việt) 

Invitation Vovinam’s 80th Anniversay (English)

 poster

 

Scroll to Top