[Vietnamese | English ]

Quyết định Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại 2015
 document pdf

[Vietnamese English ]

 Resolution of Overseas Vovinam Việt Võ Đạo Management Council 2015 
 document pdf

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top