Nhận được tin buồn:


Võ sư Trang Phước Đức

“Trung Trực”


Chủ tịch Phong trào Vovinam Việt Võ Đạo Âu châu, là một trong 5 thành viên đầu tiên được Võ sư Chưởng môn Lê Sáng chỉ định vào Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại


  vừa qua đời tại Paris, Pháp quốc

ngày 09 tháng 04 năm 2016 


Ông đã liên lũy phát huy lý tưởng Vovinam Việt Võ Đạo và không ngừng làm việc để kiện toàn tổ chức môn phái tại Hải ngoại.


Hội đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại vô cùng tiếc thương sự ra đi của một bậc thầy, một đồng môn đã dày công xây dựng môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Xin thành kính chia buồn cùng tất cả môn sinh của thầy Trang Phước Đức cùng toàn thể tang quyến.

 

Chân thành nguyện cầu cho Võ sư được an nghỉ đời đời nơi cõi vĩnh hằng

Scroll to Top