[ Tiếng Việt | English ]

Nhận được tin buồn:

Thân mẫu của Võ sư Thái Nhất Lĩnh,

Chánh vụ Tài Chánh Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại, 

 Cụ bà  Nguyễn Thị Gấm

 Pháp danh Sư Cô Giác Đăng

đã qua đời sáng ngày 26 tháng 6 năm 2016 tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ

hưởng thọ 73 tuổi. 

Hội đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại xin thành kính chia buồn cùng Võ sư Thái Nhật Lĩnh và toàn thể gia đình tang quyến.  

Nguyện xin linh hồn cụ bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.


[ Tiếng Việt | English ]

Sad News:

The beloved mother of Master Linh N. Thai,

Finance Director of the Overseas Vovinam Việt Võ Đạo Management Council

Mrs. Nguyễn Thị Gấm

 also known by her Buddhist nun hood name as Sư Cô Giác Đăng.

has left this world on June 26, 2016 in Seattle, Washington, United States

at the age of 73.

The Overseas Vovinam Việt Võ Đạo Management Council sincerely express our deepest condolences to Master Linh Thai and the entire bereaved family.

We pray for her spirit soon following the path to the better place.

 

Scroll to Top