Cáo phó: Võ sư Phạm Phú Thành

Nhận được tin buồn:

Võ sư PHẠM PHÚ THÀNH đã qua đời lúc 2 giờ ngày 22 tháng 02 năm 2016,

nhằm ngày 15 tháng 01 Bính Thân

tại Houston,Texas, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 61 tuổi

Hội đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại xin thành kính chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón dẫn linh hồn người anh em về hưởng Nhan Thánh Chúa. 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *