Nhận được tin buồn:

Võ sư niên trưởng Nguyễn Dần
bào đệ của Võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc,
chú của Vs Nguyễn Chính và Mục sư Nguyễn Quang

  vừa qua đời tại Westminister, California, Hoa Kỳ

Ông sanh năm 1928 tại Hà Nội
Là một trong những môn sinh đầu tiên của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo
Tham gia vào cuộc biểu diễn tại Nhà Hát Lớn Hà Nội năm 1939.

vừa tạ thế vào lúc:
6 giờ 15 sáng thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2016
Hưởng thọ 87 tuổi

Hội đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại vô cùng tiếc thương sự ra đi của một bậc thầy, một đồng môn và là một người chứng kiến chiều dài quá trình xây dựng môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Xin thành kính chia buồn cùng Vs Nguyễn Chính, Ms Nguyễn Quang, cùng toàn thể tang quyến.

Scroll to Top