header dieu hanh

Dự thảo đại cương Chương trình Đại hội lần thứ III

header dieu hanh

DỰ THẢO ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ III

 

 1.  Ban tổ chức : Các Võ Sư thành viên tại Âu Châu
                            Trưởng ban : Võ Sư Trang Phước Đức
 2. Địa điểm tổ chức : Tỉnh GOUSSAINVILLE ( ngoại ô PARIS ) – Pháp quốc
 3. Thời gian tổ chức : Từ ngày 24 đến 28 tháng 6 năm 2015 ( 5 ngày )
 4. Chủ đề của Đại hội : KIỆN TOÀN để PHÁT TRIỂN
 5. Nội dung sinh hoạt :
  1. Kiện toàn về mặt tổ chức :

   – Tổng kết các hoạt động trong thời gian 5 năm đã qua ( 2010 – 2015 )
   – Nhận định về thành quả đạt được qua hai kỳ Đại hội ( I và II )
   – Xác định đường hướng và mục tiêu hoạt động trong tương lai
   – Tư cách pháp nhân của Tổ chức
   – Quy chế hoạt động của Tổ chức :
       & Đại Hội Đồng
       & Hội Đồng Điều Hành
       & Ban Cố vấn
       & Ban Giám sát
       & Các Tiểu ban chuyên môn
   – Quy chế về các kỳ thi thăng đẳng cấp
   – Bầu cử tân Hội Đồng Điều Hành ( chiếu theo Nội Qui đã được các thành viên tham dự Đại Hội lần thứ I phê chuẩn vào ngày 05/08/2011, thì Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ 1 đã mãn nhiệm vào tháng 9 năm 2013 ).

  2. Kiện toàn về mặt nhân sự :

   – Quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên
   – Tổ chức các buổi tập huấn ( những bài bản trong chương trình huấn luyện của Môn Phái từ Hoàng Đai Đệ III cấp trở lên )
   – Tổ chức khóa thi lên các cấp :
       & Chuẩn Hồng Đai
       & Hồng Đai Đệ I Cấp
       & Hồng Đai Đệ II Cấp

  3. Phát triển :

   Đề ra những kế hoạch cụ thể để :
   – Tạo niềm tin cho tất cả các thành viên
   – Góp phần ổn định các sinh hoạt tại Hải ngoại
   – Mời gọi sự tham gia, đóng góp công sức của các đồng môn

  4. Các buổi Lễ :

   – Lễ Tưởng Niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái
   – Lễ mang đai
   – Lễ bế mạc Đại hội

pdf-dl