header dieu hanh

header dieu hanh

DỰ THẢO ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ III

 

 1.  Ban tổ chức : Các Võ Sư thành viên tại Âu Châu
                            Trưởng ban : Võ Sư Trang Phước Đức
 2. Địa điểm tổ chức : Tỉnh GOUSSAINVILLE ( ngoại ô PARIS ) – Pháp quốc
 3. Thời gian tổ chức : Từ ngày 24 đến 28 tháng 6 năm 2015 ( 5 ngày )
 4. Chủ đề của Đại hội : KIỆN TOÀN để PHÁT TRIỂN
 5. Nội dung sinh hoạt :
  1. Kiện toàn về mặt tổ chức :

   – Tổng kết các hoạt động trong thời gian 5 năm đã qua ( 2010 – 2015 )
   – Nhận định về thành quả đạt được qua hai kỳ Đại hội ( I và II )
   – Xác định đường hướng và mục tiêu hoạt động trong tương lai
   – Tư cách pháp nhân của Tổ chức
   – Quy chế hoạt động của Tổ chức :
       & Đại Hội Đồng
       & Hội Đồng Điều Hành
       & Ban Cố vấn
       & Ban Giám sát
       & Các Tiểu ban chuyên môn
   – Quy chế về các kỳ thi thăng đẳng cấp
   – Bầu cử tân Hội Đồng Điều Hành ( chiếu theo Nội Qui đã được các thành viên tham dự Đại Hội lần thứ I phê chuẩn vào ngày 05/08/2011, thì Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ 1 đã mãn nhiệm vào tháng 9 năm 2013 ).

  2. Kiện toàn về mặt nhân sự :

   – Quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên
   – Tổ chức các buổi tập huấn ( những bài bản trong chương trình huấn luyện của Môn Phái từ Hoàng Đai Đệ III cấp trở lên )
   – Tổ chức khóa thi lên các cấp :
       & Chuẩn Hồng Đai
       & Hồng Đai Đệ I Cấp
       & Hồng Đai Đệ II Cấp

  3. Phát triển :

   Đề ra những kế hoạch cụ thể để :
   – Tạo niềm tin cho tất cả các thành viên
   – Góp phần ổn định các sinh hoạt tại Hải ngoại
   – Mời gọi sự tham gia, đóng góp công sức của các đồng môn

  4. Các buổi Lễ :

   – Lễ Tưởng Niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái
   – Lễ mang đai
   – Lễ bế mạc Đại hội

pdf-dl

Scroll to Top