Ngày: 9 tháng 3, 2015

THÔNG BÁO KHÓA THI THĂNG ĐAI

 

– Chiếu theo nội quy của Hôi Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải ngoại,

– Căn cứ theo nhu cầu phát triển Môn Phái cũng như nhu cầu thăng tiến nhân sự cốt cán của môn phái tại Hải Ngoại,

 

Hội Đồng Điều Hành võ Sư tương Trợ Hải Ngoại xin trân trọng thông báo:

Điều 1:         Nhân kỳ đại hội Hội Đồng Võ Sư Tương trợ Hải Ngoại lần 3, một khóa thi cấp hồng đai và hoàng đai sẽ được tổ chức.

Điều 2:         Khóa thi sẽ diễn ra từ ngày 13-16 tháng 8 năm 2015.

Điều 3:         Địa điểm tổ chức – Thành phố Melbourne tiểu bang Victoria, Australia

Điều 4:         Thời hạn ghi danh: thí sinh tham dự gởi hồ sơ dự thi từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015. Hồ sơ sẽ được xét duyệt và thông báo kết quả trong vòng một tháng kể từ ngày nhận đơn để thí sinh thuận tiện tổ chức phương tiện di chuyển.

Điều 5:         Địa chỉ ghi danh và nhận hồ sơ đự thi xin gởi về Trưởng ban Khảo thí – Võ Sư Diệp Khôi, Email: khoidiep@hotmail.com

Điều 6:         Để biết thông tin về thủ tục dự thi xin xem các tài liệu đính kèm (Đơn Dự Thi, Quy Chế Thi Thăng Đẳng Cấp, Hướng dẫn viết luận án).

Trân trọng,

T.M. Hội Đồng Điều Hành

Trưởng ban khảo thí

Võ sư Diệp Khôi

Thông Báo Khóa Thi Thăng Đai Belt Examination Announcement

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top