header dieu hanh

header dieu hanh

 

Văn Thư

Số 20141116-02

 

Kính gởi đồng môn Vovinam Việt Võ Đạo Hải Ngoại,

 

Chiếu theo nội dung phiên họp ngày 15 tháng 11 năm 2014 lúc 13 giờ (giờ Florida), Hội Đồng Điều Hành xin trân trọng thông báo:

  • Đại Hội Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại kỳ III sẽ được tổ chức tại Úc Châu vào trung tuần tháng 8 năm 2015.
  •  
  • Chi tiết về ngày giờ và chương trình Đại Hội sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.
  •  

Trân trọng,

 

Vs Diệp Khôi

Chủ tịch HĐVSTT/HN

Ngày 16 tháng 11, 2014

 

Nơi nhận: Toàn thể đồng môn Vovinam Việt Võ Đạo Hải Ngoại

                   HĐĐH/HĐVSTT/HN để lưu

 

 pdf-dl

Scroll to Top