Nhận được tin buồn:

Nhận được tin nhạc phụ của võ sư Nguyễn Chánh Tứ
Chủ biên Tủ sách tham khảo Vovinam, thành viên Hội đồng Chưởng Quản là

 

Cụ ông Trần Văn Đang

 

đã qua đời sáng ngày 1-10-2014, hưởng thọ 85 tuổi.

Hội đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại xin thành kính chia buồn cùng toàn thể gia đình Võ sư Nguyễn Chánh Tứ cùng tang quyến.

thay mặt

Vs Diệp Khôi

Scroll to Top