Nhận được tin buồn:

Võ sư Phạm Thành Nam

VsPhamThanhNam

Hồng Đai I cấp Vovinam Việt Võ Đạo

sinh năm 1944 tại Bà Rịa Vũng Tàu
vừa từ trần tại M
ünchen (TP Munich CHLB Đức) ngày 29.08.2014

Hưởng thọ 70 tuổi

Hội đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại xin thành kính chia buồn cùng toàn thể gia đình Võ sư Phạm Thành Nam cùng tang quyến.

thay mặt

Vs Diệp Khôi

Scroll to Top