Nhận được tin buồn:

Bào đệ của võ sư Phạm Văn Thành – Vovinam Westminster là Ông Phạm Ngọc Khai

Đã qua đời ngày 27 tháng 7 năm 2014 nhằm mùng 3 tháng 7 âm lịch tại tp Sacramento
Hưởng Dương 56 tuổi.

 

Hội đồng HĐVSTT-HN thành kính chia buồn cùng Võ sư Phạm Văn Thành và tang quyến.

Scroll to Top