Phan Uu HDVSTTHN

Phan Uu HDVSTTHN

Được tin :

Nhạc mẫu võ sư Nguyễn Văn Chiếu
Cụ bà Matta Phan Thị Mai
Sinh 1922, mất 10/1/2014
Hưởng thọ 92 tuổi
Lễ động quan cử hành lúc 5g30 ngày 13/1/2014.

 

Hội Đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo
Thành kính phân ưu cùng võ sư Nguyễn Văn Chiếu và gia quyến

Scroll to Top