Hội đồng Võ sư Tương trợ Hải ngoại
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo
Được tin: Nhạc phụ võ sư Võ Văn Tuấn, Chánh vụ Kế thống-Nhân lực

 

Ông Phạm Văn Bảy

Đã từ trần ngày 27/11/2013, hưởng thọ 86 tuổi.

Hội đồng HĐVSTT-HN thành kính chia buồn cùng võ sư Võ Văn Tuấn cùng gia quyến.

TM HĐVSTT-HN
Diệp Khôi

Scroll to Top