LuuNiem 2

LuuNiem 2

Trong tuần qua, Đại Hội Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (HĐVSTT-HN) lần thứ II đã diễn ra tại Orlando, Florida từ ngày 21 đến 23 tháng 8, 2013. Thành phố Orlando đã tiếp đón các thành phần tham dự của từ các quốc gia như Pháp, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Úc Đại Lợi và các tiểu bang của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ như California, Texas, Massachusetts, Oregon, Washington, Oklahoma, và Florida… Ngoài các thành viên ban chấp hành Hội Đồng Võ Sư, đại hội còn có sự tham dự của Võ sư Nguyễn Văn Nhàn đến từ Âu châu, Võ sư Võ Văn Tuấn, đại diện Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản môn phái đến từ Việt Nam, và các võ sư trưởng thượng như Vs Ngô Hữu Liễn, Vs Nguyễn Văn Cường, và Võ sư Phan Quỳnh.

 

Chuẩn bị chương trình thi cao đẳng hải ngoại 

Theo chương trình đại hội, một cuộc thi cao đẳng cũng đã diễn ra như dự kiến. Kết quả của kỳ thi được công bố như sau:

 • 2 hồng đai nhất cấp:
  • + Trần Kim Thúy (Texas, Hoa Kỳ)
  • Trần Hữu Tuấn-Anh (Washington, Hoa Kỳ)
  8 chuẩn hồng đai

  • + Nguyễn Xuân Nhân (Đức Quốc)
  • Pietro Bertoldi (Ý Đại Lợi)
  • Lê Đức Hòa (California, Hoa Kỳ)
  • Mirko Coltro (Ý Đại Lợi)
  • Bảo Lâm (Washington, Hoa Kỳ)
  • Carmelo La Greca (Ý Đại Lợi)
  • Huỳnh Đức Trí (Boston, Massetchusetts)
  • François Elber (Thụy Sĩ)

  2 Hoàng đai nhất cấp cũng được trúng tuyển trong dịp này

  • Nguyễn Trần Tấn Đạt (Texas, Hoa Kỳ)
  • Nguyễn Tùng Chinh (Washington, Hoa Kỳ)


Chương trình đại hội đã tiến hành nhiều bài thuyết trình và cuộc thảo luận. Căn cứ vào sự đóng góp của các bài thuyết trình và cuộc thảo luận đã được nhất trí trong đại hội là thiết lập các tiểu ban để giúp việc cho Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (HĐVSTT-HN) lần II như sau:

 • Ban Võ thuật
  • Trưởng ban: Vs Trần Minh Hoàng
  • Thư Ký: Vs Nguyễn Đình Đức
 • Ban Võ đạo
  Trưởng Ban: HLV Nguyễn Tùng Chinh
  • Thư Ký: VS Pietro Bertoldi
 • Ban Tài chánh
  Thành viên: Huỳnh Khắc Minh, Vs Nguyễn Sơn-Hải, Vs Bảo Lâm, HLV Nguyễn Xuân Hà, HLV Nguyễn Long
 • Ban Thông tin
  Trưởng ban: VS Bùi Long Cửu
  • Thư ký: VS Lê Đức Hòa
 • Ban Hội diễn
  Trưởng Ban: VS Trần Hữu Tuấn-Anh
  • Thư ký: VS Trần Kim Thúy


Sau đại hội các tiểu ban sẽ bắt đầu hoạt động dưới sự điều hành của HĐVSTT-HN.

Một số hình ảnh sinh hoạt được ghi nhận sau đây:

Scroll to Top