President’s Welcome Letter

 

 

Melbourne, December 5, 2010

To: – Masters,
– Instructors,
– Brothers and sisters all over the world                                                            

Greetings to all,

On behalf of the Executive Committee – Council of Masters of Overseas Network, I would like to greet each of you and your family with warmest regards of good health and peace.

On March 31, 2010 Grand Master has issued the decision for establishment of the Executive Committee of Overseas Network includes five appointed masters:

1 – Master Diệp Khôi (Australia)
2 – Master Trang Phước Đức (Europe)
3 – Master Lương Thuận Vui (United States of America)
4 – Master Vũ Đức Thọ (United States of America)
5 – Master Nguyễn Minh Hải (United States of America)

According to the Grand Master’s official decision, the chairman of the Council of Masters of Overseas Network will be selected within the Executive Committee in a rotating fashion, who will direct the operation of the Council of Masters, and be responsible for all activities associated with discipline outside of Vietnam. I, Master Diệp Khôi, currently live in Australia, was nominated by the masters of the Executive Committee to hold the first rotating presidency of the Council. This is an honor and an enormous responsibility, not only on myself, but also on the whole the Executive Committee which has the responsibility to promote all discipline’s activities overseas, so we need the cooperation and support of all of you worldwide in all aspects of our mission ahead.  Solidarity, unity in mind and action will bring success. Our late Grand Master often reminded us: “The Catholic Church has billions of believers around the world today, but originally the proliferation and building started with only 12 Apostles.”

Due to historical circumstances, the operations of overseas organizations have been extremely complex; suspicion and division among members sharing the same martial art uniform has been extremely serious; and I believe only genuine love and true tolerance will bring us closer together. Let’s take another careful look of our brief past. After so many turbulent and arduous challenges, we have endured them all together while proudly wearing the same ocean blue uniforms, if we do not have empathy for one another, then who would deserve our sympathy and compassion?  Through sympathy and genuine assistance to one another, we will be able to fill over any gaps separating between us brothers and sisters.

Right from the early days when Vovinam discipline came into existence as with so many other martial arts disciplines in Vietnam, and up until now, what have enabled our discipline and given us the courage to develop and expand around the world?  Undoubtedly, we are fortunate having the great leaders such as the Founding Master, Grand Master, Master Mạnh Hoàng, Master Trần Huy Phong… and generations of talented and pioneering senior masters who devoted and sacrificed wholeheartedly for the cause that initially originating from the Founding Master’s patriotism and the martial art ideal for serving the nation and humanity. The spirit of “Live, let others live, and live for others” has helped us through many arduous challenges that sometimes seemed impossible to overcome.

Grand Master Lê Sáng who sacrificed his life for our discipline; although he passed away for good, however our Master’s dream and ideal will be carried on vigorously and relentlessly by Vovinam-Việt Võ Đạo disciples worldwide. During the last days of Grand Master’s grave illness, those who were fortunate having an opportunity to visit him, in personal conversations with him, he advised repeatedly: “Try to improve and enhance our discipline.”  Many masters hesitant to leave Grand Master’s sick bed, but he has boldly insisted: “Go and take care of our discipline.”

Grand Master’s trust in the Council of Masters of Overseas Network is an honor and opportunity and is also a great challenge. We can no longer rely on our Grand Master, we – yes ourselves, all Vovinam Việt Võ Đạo overseas disciples need to work hard and take initiative for promoting our discipline ideals overseas in order to fulfill the responsibility which he entrusted in us. Vovinam has never been short of talented people as Grand Master gently recalled : “In the early days of Vovinam, having someone with bachelor degree among us was a rarity, today Vovinam students include multitude of people with excellent qualifications and credentials, with outstanding expertise in many areas around the world.”  We strongly believe, with the ability and resources available, with passion for the righteous ideal, and relentless devotion of all the overseas Vovinam students, we will strongly pursue and implement our discipline’s goals and mission and will never falter on our Grand Master’s expectations.

We always welcome your advice and constructive opinions that can help our discipline thriving forward strongly. We sincerely look for opportunities to collaborate and work with all of you worldwide to build our discipline at overseas better and stronger in the future.

Thank you and best regards.
Master Diệp Khôi

 

Related documents:

1. Council of Masters of Overseas Network – Current Membership List

2. Executive Committee

3. Grand Master’s Decision Regarding the Establishment of Council of Masters of Overseas Network

 

Melbourne, ngày 05 tháng 12 năm 2010

Kính gởi: – Quý vị Võ Sư,
 – Quý vị Huấn Luyện Viên,
 – Anh, Chị, Em đồng môn trên toàn thế giới.                                                            

Kính thưa toàn thể quý vị,

Thay mặt cho Hội Đồng Điều Hành – Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại, tôi xin kính gởi đến quý vị cùng gia đình lời cầu chúc sức khỏe và an lành.

Ngày 31 tháng 3 năm 2010 Võ sư Chưởng Môn đã ban hành quyết định thành lập Hội Đồng Điều Hành – Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại gồm 5 Võ sư :

1- Vs Diệp Khôi            (Úc Châu)
2- Vs Trang Phước Đức         (Âu Châu)
3- Vs Lương Thuận Vui          (Mỹ Châu)
4- Vs Vũ Đức Thọ            (Mỹ Châu)
5- Vs Nguyễn Minh Hải        (Mỹ Châu)

Theo chỉ thị  của Võ sư Chưởng Môn thì chủ tịch Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại sẽ do các thành viên Hội Đồng Điều Hành bầu chọn luân phiên để điều hành hoạt động của Hội Đồng, có trách nhiệm liên kết tổ chức mọi hoạt động của Môn Phái ngoài Việt Nam. Tôi, Võ sư Diệp Khôi đang sinh hoạt tại Úc Châu, được các Võ sư trong Hội Đồng Điều Hành đề cử giữ chức chủ tịch luân phiên đầu tiên của Hội Đồng. Đây là một vinh dự đồng thời là một trách nhiệm hết sức nặng nề không phải chỉ cho riêng tôi mà còn cho toàn thể các Võ sư trong Hội Đồng Điều Hành với trách nhiệm phát huy môn phái tại hải ngoại, do đó chúng tôi rất cần sự cộng tác và hổ trợ của tất cả quý vị đồng môn trên toàn thế giới về mọi mặt.  Sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động sẽ đem đến thành công, Thầy Chưởng Môn đã từng nhắc nhở: “Giáo Hội Thiên Chúa Giáo có hàng tỷ tín đố trên thế giới hiện nay, đã được khởi đi và xây dựng từ 12 Thánh Tông Đồ”.

Vì hoàn cảnh lịch sử nên sinh hoạt Môn Phái chúng ta tại hải ngoại vô cùng phức tạp, tình trạng nghi ngờ và chia rẽ giữa những người mang cùng màu áo vô cùng trầm trọng và theo tôi nghĩ chỉ có tình thương và lòng bao dung sẽ mang mọi người đến gần nhau hơn. Hãy nhìn thật kỹ để thấy rằng sau bao sóng gió, gian nan mà chúng ta vẫn còn mang trên mình chiếc áo màu xanh trùng dương thân thương ngày xưa cũ, nếu chúng ta không biết thương nhau thì còn có thể thương ai được nữa?  Sự cảm thông và hết lòng giúp đỡ lẫn nhau sẽ giúp chúng ta lấp dần hố sâu ngăn cách giữa anh em chúng ta.

Ngay từ những ngày đầu, môn phái Vovinam khi lập phái cùng thời với biết bao môn phái võ thuật Việt Nam khác, và cho đến bây giờ điều gì đã làm cho môn phái của chúng ta có năng lực tồn tại và phát triển khắp thế giới?  Phải chăng chúng ta có được Võ sư Sáng Tổ, Võ sư Chưởng Môn, Võ sư Mạnh Hoàng, Võ sư Trần Huy Phong… cùng bao thế hệ Võ sư tiền bối đầy tài năng và hết lòng tận tụy hy sinh, khởi đi từ tấm lòng yêu nước của Võ sư Sáng Tổ đến lý tưởng phục vụ cho dân tộc và nhân loại. Tinh thần “Sống, để cho người khác Sống, và Sống cho người khác” đã gíúp cho chúng ta vượt qua bao gian nan thử thách mà có lúc chúng ta tưởng chừng khó có thể vượt qua.

Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng, người đã hy sinh trọn cả cuộc đời cho Môn Phái, ngày hôm nay dù Thầy đã mất đi, nhưng hoài bảo và lý tưởng của Thầy sẽ được chuyên chở một cách mạnh mẽ và liên tục trong đại cuộc trường thanh của Môn Phái bởi những môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo trên toàn thế giới. Trong những ngày Thầy lâm trọng bệnh, những ai may mắn có cơ hội đến thăm Thầy đều được nghe trong suốt cuộc nói chuyện, sự lập đi lập lại những lời căn dặn của Thầy: “Cố gắng về làm việc và tiếp tục phát huy Môn Phái tốt hơn nữa”.  Nhiều Võ sư bịn rịn không muốn ra về trước bệnh tình trầm trọng của Thầy, nhưng Thầy đã mạnh dạn bảo rằng: “Hãy đi về mà lo cho Môn Phái”.

Sự tin tưởng trao quyền cho các Võ sư tại hải ngoại của Võ sư Chưởng Môn là một vinh dự, cơ hội và cũng là một thách thức to lớn. Chúng ta không còn có thể ỷ lại, dựa dẫm, đổ trách nhiệm vào Thầy mà chính chúng ta, vâng chính chúng ta tất cả môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo tại hải ngoại phải cố gắng làm việc và chịu trách nhiệm phát huy môn phái tại hải ngoại để có thể hoàn thành trọng trách mà Thầy đã tin tưởng giao phó. Hiền tài Vovinam không thiếu như Võ sư Chưởng Môn đã từng vui vẻ mà nói rằng: “Ngày trước Vovinam tìm được những người tốt nghiệp đại học rất hiếm, hôm nay Vovinam có biết bao môn sinh  tốt nghiệp với biết bao bằng cấp, xuất sắc trong nhiều lĩnh vực ở khắp nơi trên thế giới.”  Chúng tôi mạnh mẽ tin tuởng rằng với khả năng và tiềm lực sẵn có, cộng với lý tưởng, lòng tận tụy hy sinh của toàn thể môn sinh Vovinam tại hải ngoại, chúng ta sẽ mạnh dạn  tiếp tục theo đuổi, thực hiên hoài bảo và lý tưởng mà Môn Phái đã từng đề xướng để không phụ lòng kỳ vọng của Thầy.

Chúng tôi tha thiết luôn được đón nhận sự cố vấn, những ý kiến đóng góp về mọi mặt của quý vị để có thể giúp cho Môn Phái của chúng ta phát triển tại hải ngoại mạnh mẽ hơn, chúng tôi mong mỏi được cùng nhau cộng tác, hỗ trợ làm việc chung với toàn thể quý đồng môn trên toàn thế giới để xây dựng Môn Phái tại Hải Ngoại ngày một tốt đẹp và vững mạnh  hơn.

Kính chào toàn thể quý vị.

Trân trọng,
Võ sư Diệp Khôi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top