Xem hình

Vs Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ

CẢM TÁC

Nhân 100 Ngày Thầy Về Cõi Vĩnh Hằng

Thầy về mới đó đã trăm ngày,
Nụ cười rạng rỡ vẫn đâu đây?
Vẫn nghe sang sảng, lời nghiêm huấn,
Vẫn ngập không gian, bóng dáng Thầy.


***

Mơ về dĩ vãng, luống ngẩn ngơ,
Lúc Thầy dạy võ, xướng-họa thơ,
Lúc cùng cao tiếng ca hùng tráng,
Lúc chuốc hoan bôi…, lúc… thẫn thờ.

***

Nhớ buổi Thầy giao Trấn môn quyền,
Xuất thần giảng dạy giữa thanh thiên,
Cháu, con khổ luyện…, Thầy tha thiết,
Trân trọng, minh tâm kiến ý truyền.

***

Ý quyền tâm đắc, trải lòng son,
Tín thành, trung dũng, thúc đồng môn,
Cách mạng Tâm Thân, gìn võ phái,
Ân thiêng Sáng tổ, gắng vuông tròn.

 

03-01-2011
Môn đồ Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top