QD-thanhlapHDVSTT-HN

QD-thanhlapHDVSTT-HNSau đây là văn thư quyết định của Võ sư Chưởng Môn về việc thành lập hội đồng võ sư điều hành sinh hoạt môn phái hải ngoại, ký ngày 31 tháng 3, 2010.

 

 

QDTL-HDVSTT-haingoai

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top