FuneralBouquet White
 

FuneralBouquet White

Nhận được tin buồn

Vs LÊ KẾ DOÃN HUY 

Vovinam Việt Võ Đạo 

Thuộc Hội VVN-VVĐ Quận Thốt Nốt  T/P Cần Thơ 

 

Con trai của cốvs Lê Kế Truyền, nguyên CưụTrưởng CLB / VVN – VVĐ  Quận Thốt Nốt  (1985 – 2002) 

 

sanh năm 1976 

 

Vừa từ trần tại thành phố Cần Thơ  

Vào lúc 05 gìờ 30  sáng, ngày 04 tháng 9 năm 2013tại quận Thốt Nốt , T/P Cần Thơ 


Chúng tôi rất bàng hoàng nhận được tin này. 

Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện cầu linh hồn đồng môn Cao Hải Thuận sớm được yên nghĩ nơi cỏi vĩnh hằng. 

 

 

document-header

Scroll to Top