Khóa Đặc Huấn

Huấn Luyện Viên 2013 Frankfurt am Main Đức Quốc

 

iconNhận thức được tầm quan trọng trong việc đào tạo tầng lớp cán bộ trung kiên phát triển Môn Phái Vovinam – Việt Võ Đạo hiện nay, được sự uỷ quyền Ban Điều Hành Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại, thừa uỷ nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại, Võ Sư Diệp Khôi, Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại – Đức Quốc đã tổ chức khoá đặc huấn vào cuối tuần qua từ 29.03.2013 – 01.04.2013 dành cho cấp Huấn Luyện Viên đang sinh hoạt trong phạm vi đơn vị Đức.

 

Sau phần đón chào của ban tổ chức, Võ Sư Trần Phước Thiện, thay mặt ban Giảng Huấn, đã khai giảng lớp huấn luyện đặc biệt năm 2013 tại Frankfurt am Main Đức. Trong 4 ngày làm việc ban Giảng Huấn và anh chị em tham dự viên đã được học hỏi, tham khảo về những chủ đề thiết yếu sau:

 

  • 07Khái Niệm Chỉ Đạo & Điều Hành
  • Kỹ Thuật Huấn Luyện
  • Nghệ Thuật Diễn Giảng
  • Tác Động Sinh Hoạt
  • Ứng Dụng Lý Thuyết Vào Thực Hành Kỹ Thuật

 

Thay mặt Ban Tổ Chức xin thành thật cám ơn Vs Trần Phước Thiện, Vs Cao Hải Thanh Trung, Vs Bùi Long Cửu, Vsth Nguyễn Lê Sơn, Vsth Ngô Quốc Dũng và sự tham gia sốt sắng của tất cả tham dự viên.

(Về Nguồn)

 

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Khóa Đặc Huấn 2013

Scroll to Top