Vovinam và Sức khỏe

Image1

VovinamVaSucKhoe

Một câu hỏi chúng ta thường gặp là “Học võ để làm gì?”. Thực ra, tùy từng người, mỗi cá nhân có thể có cảm nhận khác nhau về lợi ích của việc học võ, nhưng lợi ích phổ quát và thực tiễn nhất mà mỗi người có thể cảm nhận được – đặc biệt khi học Vovinam – là khả năng tăng cường sức khỏe.

 

Mọi hình thức vận động thân thể như tập thể dục, chơi thể thao đều mang lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe và rất cần được khuyến khích. Tuy nhiên, tập luyện võ thuật nói chung và tập Vovinam-Việt Võ Đạo nói riêng mang đến cho người luyện tập một thể loại vận động đa dạng có ảnh hưởng toàn diện đến việc phát huy và kéo dài sự tráng kiện. Với hệ thống kỹ thuật phong phú, bao gồm cả ngạnh công và nhuyễn công, Vovinam đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe, phù hợp với từng lứa tuổi và giới tính, có khả năng giúp môn đồ hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn hơn.

Trong đời sống náo động của xã hội công nghệ ngày nay, nhu cầu bảo vệ sức khỏe càng trở nên cấp bách và thiết thực. Dù rằng không ai phủ nhận những lợi ích thiết thực có được từ tập luyện võ thuật nhưng dường như đề tài về sự tác động tích cực của việc tập luyện võ thuật mang đến cho sức khỏe con người đến nay hãy còn thưa thớt. Đó cũng chính là mục đích của bài viết này. Sau đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số kiến thức căn bản liên quan đến sức khỏe thông qua hình thức luyện tập Vovinam.

Trong các phần kế tiếp, chúng ta sẽ tuần tự tìm hiểu chi tiết 5 vấn đề:

$1

 

  1. Giá trị sức khỏe. Nhận định lại đặc tính vô giá của sức khỏe.
  2. Vấn đề sức khỏe. Tìm hiểu tác nhân và triệu chứng gây nên bệnh tật thông thường.
  3. Tác động tích cực của sự vận động. Bàn về thể loại, diễn biến sinh-hóa trong cơ thể, và giá trị phòng ngừa bệnh tật của các hình thức vận động.
  4. Vận động Vovinam. Phân tích các hình thức vận động trong kỹ thuật Vovinam liên quan đến sức khỏe.
  5. Môi trường và thói quen có ảnh hưởng đến sức khỏe. Bàn về các yếu tố môi trường trực tiếp tác động đến sức khỏe và những thói quen có hại nên kiêng cữ.

 

Xem toàn bài: Vovinam và Sức khỏe (PDF) 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top