Image1

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thay đổi đai đen, Ý nghĩa các màu đai và niên hạn tập luyện

 

Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo
Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản
Số: 01/HDVSCQ/QD

QUYẾT ĐỊNH

v/v. Thay đổi đai Đen, Ý nghĩa các màu đai và niên hạn tập luyện.


– Căn cứ Quyết Định của Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng v/v thành lập Hội Đồng Võ sư Chưởng Quản Môn Phái ngày 31-3-2010.
– Căn cứ tình hình phát triển Vovinam Việt Võ Đạo hiện nay.
– Căn cứ Biên Bản thống nhất trong buổi họp HDVSCQ ngày 23-07-2011.

HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO


Quyết Định


Điều I: Nay, thay thế đai Đen (huyền đai) bằng đai Vàng trơn (Hoàng đai không vạch) và niên hạn tập luyện được điều chỉnh ở điều III của Quyết định nầy.

Điều II: Về ý nghĩa các màu đai được hiểu như sau:

– Màu Xanh: Tượng trưng cho màu hy vọng và biển cả, với ý nghĩa, người võ sinh đang nuôi hy vọng tiến sâu vào ngành võ thuât và tu dưỡng tinh thần võ đạo.
– Màu Vàng: Tượng trưng cho màu Vương đạo của Á Đông, với ý nghĩa người võ sinh đang nuôi hy vọng tiến sậu vào ngành võ thuât và tu dưỡng tinh thần võ đạo.
– Màu Đỏ: Tượng Trưng cho màu máu, màu của lửa sống hào hùng kiên quyết, với ý nghĩa võ thuật và tinh thần võ đạo đã ngấm vào máu huyết, đang lưu thông trong thân thể người môn sinh.
– Màu Trắng:tượng trưng cho màu xương, với ý nghĩa võ thuật và tinh thần võ đạo đã ngấm sâu ào xương tủy, biến căn cốt con người biểu trưng cho tinh hoa môn phái.

Điều III: Vế niên hạn tập luyện, từ cấp Hoàng đai (huyến đai cũ) trở lên được điều chỉnh lại như sau:

Hoàng đai (huyền đai cũ) thi lên – Hoàng đai 1 cấp – 2 năm
Hoàng đai 1 cấp thi lên – Hoàng đai 2 cấp – 2 năm
Hoàng đai 2 cấp thi lên – Hoàng đai 3 cấp – 3 năm
Hoàng đai 3 cấp thi lên – Chuẩn hồng đai – 4 năm
Chuẩn Hồng đai thi lên hồng đai I cấp – 5 năm
Hồng đai I cấp thi lên hồng đai 2 và các cấp kế tiếp – 6 năm trở lên.

Điều IV. Ông chánh vụ văn phòng và các tổ chức Vovinam Việt Võ Đạo trong và ngoài nước có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.

Việt Nam ngày 1 tháng 10 năm 2011
T.M HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN
Chánh Chưởng Quản

(Đã Ấn Ký)
Võ sư Nguyễn Văn Chiếu

Nơi nhận:
– Hội đồng Võ sư Chưởng Quản
– Hội Đồng võ sư Tương Trợ Hải Ngoại
– Liên Đoàn Vovinam Thế Giới.
– Liên Đoàn Vovinam Việt Nam ” để thông báo và phối hợp thực hiện”
– Các tổ chức Vovinam trong và ngoài nước; “để thực hiện”
– Hs/lưu VP.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top