header dieu hanh

 

 

QUY CHẾ THI THĂNG ĐẲNG CẤP

Nhằm đáp ứng nhu cầu thăng tiến của hàng ngũ nhân sự cốt cán tại địa bàn hải ngoại và cũng nhằm mục đích đảm bảo giá trị thực sự của đai đẳng được cấp phát. Hội Đồng Điều Hành Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại đã quyết định thành lập Ban Khảo thí .

 

I- NHÂN SỰ :

 

Các nhân sự thuộc Ban Khảo thí Vovinam Việt Võ Đạo Hải Ngoại được Hội Đồng Điều Hành bổ nhiệm thông qua Quyết định thành lập trong phiên họp ngày 21 tháng 10 năm 2010. Trong giai đoạn hình thành, 3 nhân sự có tên sau đây đã được bổ nhiệm vào Ban Khảo thí :

 1. Võ sư Diệp Khôi
 2. Võ sư Trang Phước Đức
 3. Võ sư Lương Thuận Vui

Trong tương lai, tùy theo nhu cầu hoạt động và phát triển, Ban Khảo thí Vovinam Việt Võ Đạo Hải Ngoại có thể đề nghị bổ sung nhân sự bằng cách đề cử các thành viên mới; đệ trình và xin sự chuẩn y của Hội Đồng Điều Hành Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại.

 

II- TRÁCH NHIỆM :

 

Ban Khảo thí Vovinam Việt Võ Đạo Hải Ngoại có trách nhiệm :

 1. Nhận sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Đồng Điều Hành Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại.
 2. Thay mặt Môn Phái tổ chức các kỳ thi thăng đẳng cấp tại hải ngoại từ cấp Chuẩn Hồng Đai trở lên.
 3. Thông báo kết quả kỳ thi thăng đẳng cấp đến Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản và các cơ cấu có liên quan đến Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại;

 

III- NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ THI CỬ:

 

 1. Thi lên cấp Chuẩn Hồng Đai :

   1. Đơn xin dự thi / Sơ lược bản thân
   2. Quá trình sinh hoạt và công lao xây dựng Môn Phái
   3. Bản sao Quyết định thăng cấp ( đẳng cấp hiện có )
   4. Thư giới thiệu của một Võ sư thành viên Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại.
   5. Hội đủ tính thâm niên đẳng cấp ( 3 năm )
   6. Trình độ kỹ thuật :
    1. 12 thế Côn
    2. 09 thế tay không bắt súng trường
    3. Bài Việt Võ Đạo quyền pháp
    4. Bài Tứ Tượng côn pháp
    5. Bài Song luyện 4
    6. Bài Song luyện côn
   7. Thực hiện bài Tiểu luận võ học
   8. Sinh hoạt không gián đoạn ít nhất là 2 năm tính đến ngày thi

 2. Thi lên cấp Hồng Đai Đệ I Cấp :

  1. Đơn xin dự thi / Sơ lược bản thân
  2. Quá trình sinh hoạt và công lao xây dựng Môn Phái
  3. Bản sao Quyết định thăng cấp ( đẳng cấp hiện có ) 
  4. Thư giới thiệu của một Võ sư thành viên Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại. 
  5. Hội đủ tính thâm niên đẳng cấp ( 4 năm )
  6. Trình độ kỹ thuật :
   1. 12 thế Búa
   2. 09 thế tấn công bằng súng trường
   3. Bài Ngọc Trản quyền
   4. Bài Xà quyền
   5. Bài Nhật Nguyệt đại đao pháp
   6. Bài Thương lê pháp ( Bài múa súng trường )
   7. Bài Song luyện Búa
  7. Thực hiện bài Tiểu luận võ học 
  8. Sinh hoạt không gián đoạn ít nhất là 3 năm tính đến ngày thi

TM. Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại  
TUN. Hội Đồng Điều Hành
Ban Khảo Thí

 

 

 

 

Tiếng Vit

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top