document-header

 

HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN ÁN

Trình Độ Cao Đẳng

 

 1. Mục đích
  • Cơ hội để môn sinh cấp cao đẳng dự phần vào việc :
   • Xây dựng và phát triển môn phái
   • Làm giàu thêm kho tàng võ học Việt Nam
  • Chứng minh khả năng, kiến thức và sự quan tâm đến tương lai của môn phái
  • Để lại công trình như một món quà cho hậu thế

   

 2. Tiêu chuẩn
  • Cống hiến và đóng góp một công trình mới cho môn phái :
   • Phát minh mới
   • Sáng tác mới
   • Giải pháp mới
   • Giải pháp mới cho một vấn đề cũ
  • Phù hợp với lý thuyết của môn phái (xem phụ bản Lý thuyết môn phái)
  • Phải mang lại một giá trị thực tiển, có thể ứng dụng rộng rãi trong sinh hoạt của môn phái.

   

 3. Điều kiện
  • Thí sinh tự trình bày và bảo vệ đề tài tiểu luận trước Ban Khảo thí :
   • Chứng minh kiến thức
   • Thuyết phục bằng nội dung đề tài
   • Công trình có đầu tư thời gian (≥ 40 giờ)
   • Chứng minh có giá trị thực tiển
  • Không sao chép, lặp lại hay thông dịch lại từ một hoặc nhiều tài liệu đã có
  • Có thể dẫn chứng bằng tài liệu có sẳn

   

 4. Quy trình duyệt xét tiểu luận
  • Thi sinh nộp đơn dự thi và đề tài dự kiến
  • Ban Khảo thí xét duyệt, phê chuẩn đề tài
  • Thí sinh soạn tiểu luận dựa theo mẫu hướng dẫn
  • Nếu chưa thỏa đáng Ban Khảo thí sẽ có đề nghị bổ sung
  • Thí sinh hoàn tất tiểu luận và nộp trình Ban Khảo thí
  • Thí sinh trình bày và bảo vệ đề tài tiểu luận trước Ban Khảo thí
  • Ban Khảo thí duyệt xét, phê chuẩn, đưa vào thư khố, phổ biến qua các trang điện tử của môn phái.
  • Ban Khảo thí có thể xử dụng nội dung đề tài tiểu luận vào tài liệu giảng huấn nếu xét thấy phù hợp

   

 5. Hình thức
  • Lý lịch thí sinh
   • Hình thí sinh (loại căn cước)
   • Tên tuổi, ngày, tháng, năm sinh
   • Lịch trình thăng cấp (đẳng cấp, người dạy, thá́ng/năm, tên võ đường…)
   • Thành tích (thi cử, đi dạy, đóng góp hay phục vụ môn phái)
  • Bố cục bài tiểu luận
   • Lời mở đầu
   • Phần tri ân
   • Tóm tắt nội dung
   • Phân tích nội dung tiểu luận
   • Kết luận
  • Trình bày
   • Tiểu luận viết bằng Việt ngữ, Anh ngữ, ngoại ngữ khác (cần chuyển dịch)
   • Có thể đính kèm tài liệu minh họa, hình ảnh, phim…

   

 6. Đề tài mẫu đề nghị

  Đề tài tiểu luận án có thể là bất cứ đề tài nào trong mục đích phát huy và cải tiến, giúp cho môn phái phát triển và thăng hoa. Sau đây là một số đề tài mẫu: 

   

  1. Kỹ thuật
   • Các kỹ thuật tập thể lực mới (phá tĩnh, các lối tập thở, tập sức mạnh, sức nhanh, sức bền, làm dẽo, di chuyển, nhào lộn…)
   • Sáng tác bài quyền hay các kỹ thuật mới
   • Phân tích và phân thế các bài quyền của môn phái
   • Phân tích và cải tiến các phương pháp huấn luyện các kỹ thuật đã có cho hữu hiệu và thực dụng hơn.
   • Áp dụng những ứng dụng của các định luật khoa học vật lý vào các kỹ thuật Vovinam
   • Phát minh các công cụ tập luyện các kỹ thuật đặc trưng của môn phái ( đòn chân, chém quét, vật…)
   • Các phương pháp tập luyện nâng cao tính an toàn cho kỹ thuật Vovinam 

    

  2. Lý thuyết
   • Đề nghị các phương pháp giúp trình bày, giải thích và phổ biến lý thuyết Võ đạo của môn phái trong thế giới Tây phuơng dễ dàng và hữu hiệu hơn
   • Đề nghị mẫu người Việt Võ Sĩ trong thế kỷ 21
   • Dùng công nghệ hiện đại để phổ biến tài liệu môn phái (websites…), hay hổ trợ tập luyện (iPhone app…)
   • Các phương pháp huấn luyện mới
   • Phân tích tâm lý môn sinh
   • Sáng tác thơ, nhạc…
   • Soạn cẩm nang huấn luyện

   

 7. Phụ bản Lý thuyết môn phái
  • Cương nhu phối triển
  • Phương thức triển khai kỹ thuật 1 phát triển thành 3
  • Dĩ nhu chế cương

   

Ban nghiên cứu

Vovinam Việt Võ Đạo Hải Ngoại

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top