Thử tìm phương cách để đưa Vovinam ra biển lớn

Trong thế kỷ thứ 20 và đầu 21 hiện nay, nhân loại đã và đang chứng kiến những thay đổi vô cùng ngoạn mục, những nước mang danh chậm tiến và nghèo khổ tại châu Á trong một thời gian ngắn đã biến thành những con rồng, con hổ với sự phát triễn vượt bậc về mọi mặt, biến thành những quốc gia hết sức phú cường khiến cho thế giới vô cùng ngưỡng phục. Cũng trong thời gian này những môn võ đã có rất lâu tại những nước này trong tình trạng phát triễn chậm hằng bao thế kỷ bổng trở nên những đại phái vang danh khắp thế giới, câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là điều gì đã giúp cho những nước này, những môn phái này tiến bộ một cách nhanh chóng như vậy? Phải chăng chính nhờ sự nhìn xa trông rộng, cố gắng học hỏi và áp dụng những tiến bộ khoa học và kỷ thuật của thế giới mà những nước này đã có thể sánh vai cùng với những cường quốc hàng đầu trên thế giới? Phải chăng nhờ sự áp dụng những tiến bộ của khoa học mà những môn phái này đã canh tân một cách toàn diện để biến thành những đại phái

?

Môn phái Vovinam của chúng ta cũng vậy, từ tấm lòng yêu nước của Võ Sư Sáng tổ, khởi đầu khi lập phái, môn phái chúng ta chỉ là một môn phái khiêm tốn như biết bao môn phái võ Cổ Truyền đã và đang có mặt tại Việt Nam thời bây giờ. Ngay từ đầu với tầm nhìn xa và vô cùng sáng suốt, Cố Võ Sư Sáng Tổ đã đặt tên cho môn phái chúng ta là Vovinam, đưa chương trình giảng dạy võ đạo làm nền tảng cho môn phái, nghiên cứu và thái dụng tinh hoa võ học thế giới để làm phong phú thêm cho kỷ thuật môn phái mình mà không làm mất bản chất đặc thù của môn phái. Thay vì áp dụng những phương pháp giảng dạy thịnh hành lúc bây giờ là tộc truyền và bí truyền, Võ Sư Sáng Tổ cũng đã áp dụng những phương pháp khoa học vào việc huấn luyện khiến cho Vovinam trở nên đại chúng hóa, dễ tập và thực dụng hơn, Sáng Tổ cũng ước muốn cho Vovinam luôn đổi mới bằng cách không đặt ra một giới hạn kỷ thuật mà luôn khuyến khích việc nghiên cứu và phát triễn liên liên tục. Sau khi vào Nam môn phái chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ với một vài võ đường, võ phục lúc đó chỉ là quần cụt, áo thun. Sau năm 1963 khi thời cơ đã đến Võ Sư Chưởng môn cùng các Võ Sư Tiền Bối đầy tài năng lúc đó đã khoa học hóa môn phái như: Tổ chức bộ máy lãnh đạo, phát triễn lý thuyết võ đạo, canh tân võ phục và đai đẳng, sắp xếp chương trình huấn luyện, đào tạo cán bộ, tổ chức cơ cấu huấn luyện… Chính nhờ sự khoa học hóa của giai đoạn này môn phái của chúng ta đã tiến được những bước tiến rất xa và cũng chính nhờ nền tảng này mà môn phái của chúng ta vẫn tiếp tục duy trì và phát triễn khi ra nước ngoài dù không được chuẩn bị đầy đủ.

 

Trong thế kỷ thứ 21, khi mà sự cạnh tranh để tồn tại và phát triễn đang diễn ra một cách gay gắt, từ lãnh vực quốc gia đến cạnh tranh thương mại giữa những công ty, tổ chức… Muốn tồn tại được, tất cả đều phải có những cơ quan nghiên cứu tân tiến để từ sự nghiên cứu đó đưa ra những chiến lược tốt nhất cho tổ chức của mình. Trải qua hơn 4 thập kỷ vì hoàn cảnh lịch sử đặc biệt cuả đất nước, môn phái Vovinam của chúng ta chưa có được một tổ chức nghiên cứu đúng nghĩa. Hay nói đúng hơn chúng ta chưa có một lần nào cùng ngồi lại một cách chính thức, cùng nhau chia xẻ và trao đổi những ý kiến để làm môn phái tốt hơn. Với thời gian đó thế giới đã tiến rất xa về mọi mặt, hơn lúc nào hết chúng ta phải có những bộ phận nghiên cứu để cập nhật những tiến bộ mới nhất của thế giới hầu canh tân môn phái về mọi mặt để theo kịp đà phát triễn của nền võ học thế giới. Tổ chức nghiên cứu của môn phái phải tập họp được những bộ óc xuất sắc nhất của môn phái chứ không phải chỉ giao cho một cá nhân, hay một vài người. Chúng ta phải mở lòng đón nhận tất cả những ý kiến xây dựng của tất cả mọi người, mọi môn sinh có lòng với môn phái. Chúng ta phải cập nhật và áp dụng những tiến bộ của thế giới để hoàn thiện và canh tân môn phái của mình. Môn phái Vovinam hiện có rất nhiều môn sinh tâm huyết và tài năng rất có lòng đối với môn phái và dân tộc ở khắp nơi trên thế giới. Trách nhiêm của những người lãnh đạo môn phái phải biết phương cách tập hợp và xử dụng nhân tài. Đức tính khiêm tốn và biết lắng nghe vô cùng quan trọng và cần thiết. Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng sự phát triễn của con người là một sự học hỏi không bao giờ có giới hạn.

 

Chúng tôi tha thiết được đón nhận tất cả những ý kiến xây dựng của các thân hữu và đồng môn trên toàn thế giới để giúp cho môn phái Vovinam Việt Võ Đạo ngày càng thích ứng với đà tiến triễn của nhân loại.

 

Kết thúc bài viết này, để chúng ta có thể bắt đầu đặt câu hỏi và tìm cách trả lời, trong công cuộc canh tân môn phái, xin được giới thiệu để tham khảo bài viết của một môn sinh rất có lòng với môn phái đã đề nghị, khi được hỏi là nếu muốn môn phái trở nên tốt hơn thì đề tài nghiên cứu cho môn phái bắt đầu từ những câu hỏi gì?

Các câu hỏi gợi ý của môn sinh Nguyễn T T Nam

  1. Làm sao áp dụng những kiến thức khoa học hiện đại vào kỷ thuật Vovinam?
  2. Làm sao để tìm hiểu những nguyên lý trong kỷ thuật Vovinam?
  3. Làm sao phát huy được tính hữu hiệu của kỷ thuật vovinam?
  4. Làm sao phát huy được tính đặc trưng của kỷ thuật Vovinam?
  5. Làm sao để hòa hợp văn hóa Tây Phuong với Vovinam?
  6. Làm sao hấp dẫn môn sinh trong cách giảng dạy?
  7. Làm sao để huấn luyện phù hợp cho từng lứa tuổi?
  8. Làm sao để bảo đảm an toàn trong việc tập luyện?
  9. Mục đích và tôn chỉ môn phái Vovinam trong thế kỷ 21?

 

VS Diệp Khôi

lienlac@vovinamoverseas.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top