Sau đây là một số hướng dẫn đặc biệt dành cho thành viên có quyền Editor (biên soạn).

Ai có quyền gởi nộp bài viết?

  • Sau khi thành viên đăng ký, một số thành viên được nâng quyền hạn lên vai trò biên soạn
  • Thành viên với quyền biên soạn có thể nộp bài viết
  • Các bài viết sau khi gởi nộp sẽ được tổng biên tập (editor in chief) duyệt soát để chuẩn bị đăng lên
  • Ban biên tập sẽ thường xuyên duyệt soát bài mới, ít nhất trong vòng 60 giờ
  • Ban biên tập sẽ chỉnh sửa bài cho hoàn chỉnh nếu xét thấy cần thiết

Làm cách nào để nộp bài viết?

  • Với quyền Editor, sau khi đăng nhập, trong khung User Menu (Menu Thành Viên) sẽ hiện ra ở bên cánh phái của màn hình
  • Trong menu này có nút Gởi Bài Viết để bạn có thể soạn bài để nộp vào

Soạn bài thế nào được xem là chuẩn mực và sằn sàng để đăng?

  • Sau khi đăng nhập và nhấn nút Gởi Bài Viết, một khung soạn bài sẽ mở ra
  • Công nghệ soạn bài JCE đa năng và dễ sử dụng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top