3 Mục Đích và 5 Tôn Chỉ

Môn Phái Vovinam-Việt Võ Đạo hoạt động nhằm các mục đích sau đây:

 1. Bảo tồn và phát huy nền võ học Việt Nam, nêu tinh thần thượng võ, áp dụng “Cương Nhu Phối Triển”, phối hợp tinh hoa võ thuật trên thế giới.
 2. Sưu tầm, nghiên cứu, và phát minh các thế võ để tu bổ, xây dựng cho nền võ thuật Vovinam-Việt Võ Đạo mỗi ngày một phong phú và tiến bộ.
 3. Huấn luyện môn sinh trên ba phương diện Võ Lực, Võ Thuật, và Võ Đạo:
 1. Về Võ Lực: Môn Phái sẽ luyện tập cho môn sinh có một thân hình rắn chắc, vững vàng; một sức lực mạnh mẽ, dẻo dai để có thể bền bỉ, chịu đựng trước mọi khó khăn, cực nhọc, đẩy lui các bệnh tật, giữ cho thân thể luôn luôn tráng kiện và lành mạnh.
 2. Về Võ Thuật: Môn Phái sẽ huấn luyện cho môn sinh một kỷ thuật tinh vi để tự vệ hữu hiệu và sẵn sàng bênh vực lẽ phải.
 3. Về Võ Đạo: Môn Phái sẽ rèn luyện cho môn sinh một tâm hồn cao thượng, một ý chí bất khuất, một tính tình hào hiệp, biết khép mình trong kỷ luật tự giác, biết sống hợp quần trong tình đồng đạo, biết hy sinh trong nếp sống vị tha và trở nên những công dân gương mẫu, phục vụ cho bản thân, gia đình, tổ quốc, và nhân loại.

 

Để thực hiện 3 mục đích nêu trên, môn phái Vovinam Việt Võ Đạo hoạt động theo 5 tôn chỉ dưới đây:

 1. Mọi hoạt động của môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo đều dựa trên một nền tảng vững chắc: Lấy Con Người làm cứu cánh, lấy Đạo Hạnh làm phương châm, lấy Kỷ Thuật và Ý Chí Quật Cường làm phương tiện.
 2. Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo là một đại gia đình, trong đó môn đồ thương yêu và kính trọng lẫn nhau. Sự kính trọng và lòng thương yêu ấy sẽ đan kết thành kỷ luật của Môn Phái, một giềng mối vững chắc giúp các môn đồ đoàn kết chặt chẽ để nêu cao danh dự Môn Phái, phục vụ dân tộc và nhân loại.
 3. Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo tích cực góp phần vào công cuộc giáo dục thanh thiếu niên.
 4. Hoạt động của môn phái không có tính cách chính trị và tôn giáọ
 5. Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo luôn luôn tôn trọng các võ phái khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top