10 Điều Tâm Niệm

  1. Việt Võ Ðạo Sinh nguyện: Đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại.
  2. Việt Võ Ðạo Sinh nguyện: Trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Võ Ðạo.
  3. Việt Võ Ðạo Sinh nguyện: Đồng tâm nhất trí, tôn kính người trên, thương mến đồng đạo.
  4. Việt Võ Ðạo Sinh nguyện: Tuyệt đối tôn trọng kỷ luật, nêu cao danh dự võ sĩ.
  5. Việt Võ Ðạo Sinh nguyện: Tôn trọng các võ phái khác, chỉ dùng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.
  6. Việt Võ Ðạo Sinh nguyện: Chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần, trau dồi đạo hạnh.
  7. Việt Võ Ðạo Sinh nguyện: Sống trong sạch, giản dị, trung thực và cao thượng.
  8. Việt Võ Ðạo Sinh nguyện: Kiện toàn một ý chí đanh thép, thắng phục cường quyền và bạo lực.
  9. Việt Võ Ðạo Sinh nguyện: Sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.
  10. Việt Võ Ðạo Sinh nguyện: Tự tin, tự thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top